Skip to main content

WAEH 16th Annual Meeting

9 oktober 2022

De World Association of Eye Hospitals, kortweg WAEH, is een wereldwijd netwerk van oogziekenhuizen. Sinds de oprichting in Rotterdam in 2007 is de WAEH uitgegroeid tot een wereldwijde vereniging van oogziekenhuizen of oogheelkundige centra.

Ook in 2022 ging Philogirl weer aan de slag voor de WAEH en organiseerde de 16e jaarlijkse WAEH-bijeenkomst in nauwe samenwerking met het Wilmer Eye Institute Johns Hopkins (Baltimore, Verenigde Staten van Amerika). Deze WAEH-bijeenkomst vond plaats van 4 tot 6 oktober 2022.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst hadden de leden de gelegenheid om samen te werken en informatie en kennis uit te wisselen over allerlei onderwerpen. De thema’s van dit jaar waren Innovatie in Oogzorg, Kwaliteitsverbetering in Oogzorg, Het Ontwerpen van nieuwe Oogziekenhuizen, Verbeteren van het ontwerp van de zorgverlening, Ziekenhuismanagement en Fondsenwerving.

Onze rol

Philogirl heeft in nauwe samenwerking met Wilmer Eye Institute Johns Hopkins (Baltimore, Verenigde Staten van Amerika) vanuit haar rol bij de WAEH de 16e WAEH meeting georganiseerd.

  • Inhoudelijke ontwikkeling van het Engelstalige programma 
  • Ontwerp event website 
  • Tekstredactie uitnodigingen, reminders  
  • Ontwerp en tekstredactie social media berichten rondom het event 
  • Ontwerp en tekstredactie nieuwsbrieven rondom het event

Contact

Ben jij op zoek naar een event design bureau dat jouw internationale event kan organiseren? Contact het team van Philogirl: maaike@philogirl.nl / 06 456 32 117.