Skip to main content

Het Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie

7 september 2018

Kennis uitwisselen, netwerken en smullen van een gezond ontbijt: het Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie. Philogirl organiseert in opdracht van de gemeente Rotterdam vier keer per jaar het Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie. Elk ontbijt heeft verschillende thema’s, denk aan: M-Health, Robotica en Augmented Reality. Het ontbijt wordt inmiddels door meer dan 180 mensen bezocht.

Aankomende ontbijten:

13 september 2018
Thema: M-Health
Tijd: 07.00 – 11.00 uur
Locatie: Life Sciences & Health Hub, Rotterdam
Aanmelden?

13 december 2018
Tijd: 07.00 – 11.00 uur
Locatie: Life Sciences & Health Hub, Rotterdam
Aanmelden?