Skip to main content

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Elk jaar raken mensen blind door het afsteken van vuurwerk. Dit was voor het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) meer dan voldoende reden om in december 2009 te starten met een campagne voor een verbod op vuurwerk afgestoken door particulieren en te pleiten voor openbaar vuurwerk dat afgestoken wordt door professionals. Inmiddels is het al weer 2017, is het Vuurwerkmanifest gelanceerd en heeft Achmea zich daarbij aangesloten. What’s next? Een verbod op consumentenvuurwerk?


Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Vuurwerkcampagne 2017/2018

Vuurwerk – niet alleen illegaal maar juist ook legaal – veroorzaakt ieder jaar tijdens Oud & Nieuw veel letsel. Niet alleen bij mensen die zelf vuurwerk afsteken, maar juist ook bij omstanders. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) vraagt hier dan ook ieder jaar weer aandacht voor: van het promoten van de vuurwerkbril tot de ontwikkeling van het Nationaal Vuurwerkmanifest. Philogirl coördineert vanaf 2009 de vuurwerkcampagne van het NOG, zo ook voor de jaarwisseling 2017/2018.

Onze rol

 • Coördinatie PR-campagne NOG
 • Onderhoud perscontacten
 • Tekstredactie persberichten, verzending en opvolging
 • Ontwerp advertentie Financieel Dagblad
 • Coördinatie en uitrol social media
Vuurwerkcampagne 2016/2017

Vuurwerkcampagne 2016/2017

Vuurwerk veroorzaakt ieder jaar tijdens Oud & Nieuw veel letsel. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) vraagt hier dan ook ieder jaar weer aandacht voor: van de promotie van het dragen van de vuurwerkbril tot het verbod op consumentenvuurwerk (gaat het in 2020 echt gebeuren?). Philogirl coördineert vanaf 2009 de vuurwerkcampagne van het NOG, zo ook voor de jaarwisseling 2016/2017.
 
Resultaat van de campagne

Onze rol

 • Coördinatie PR-campagne NOG
  • Onderhoud perscontacten
  • Tekstredactie persbericht, verzending en opvolging

Vuurwerkcampagne 2014/2015

Het NOG vraagt aandacht voor vuurwerkveiligheid!Ieder jaar ontstaan er nog teveel letsels door vuurwerk. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) vraagt daarom ieder jaar aandacht voor vuurwerkveiligheid. Hierbij promoten ze onder andere het dragen van een vuurwerkbril en het verbod op consumentenvuurwerk. Philogirl coördineert vanaf 2009 de vuurwerkcampagne van het NOG, zo ook voor de jaarwisseling 2014/2015.

Professor Jan Keunen (Radboud) bij Pauw
Jan Keunen, oogarts bij het Radboud UMC, was op woensdag 3 december 2014 te gast bij het televisieprogramma Pauw. Jeroen Pauw sprak met vuurwerkslachtoffer Joeri Pels, zijn moeder Monique Pels en Jan Keunen, oogarts Radboud UMC en plaatsvervangend vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap over het belang van een goede vuurwerkbril en over een mogelijk toekomstig verbod op consumentenvuurwerk. Tijdens het debat gingen voor- en tegenstanders met elkaar hierover in discussie.

Cijfers van de jaarwisseling
Op zondag 4 januari 2015 was bij de NOS een terugblik op de jaarwisseling te zien. Gezamenlijk met de NOS en Veiligheid.nl zijn op 15 januari de landelijke cijfers over vuurwerkslachtoffers naar


buiten gebracht. In 2015 zijn er helaas acht mensen aan één oog blind geworden en één persoon is zelfs volledig blind geworden. Eind maart zijn tijdens het NOG congres de definitieve cijfers naar buiten gebracht.

Resultaat van de campagne

Onze rol

 • Coördinatie PR-campagne NOG
Vuurwerkcampagne 2016/2017

Poster vuurwerkcampagne

Ook in 2010 verzorgde philogirl de PR rondom de vuurwerkcampagne van het N.O.G., dit jaar met de slogan ‘Zien we elkaar NOG in 2010‘? Philogirl tekende voor het ontwerp van de poster en bijbehorende flyer die het gebruik van de vuurwerkbril moet stimuleren. De 25 rondvliegende kunstogen in de poster symboliseren de ogen die afgelopen jaarwisseling blind zijn geworden door vuurwerk.

Ook zo’n poster of een andere reclame uiting? Mail Edwin