Skip to main content

Dynamic Activities

Dynamic Activities is de educatieve kennispartner voor (basis)scholen en andere onderwijsinstellingen en biedt complementair onderwijs in een doorgaande leerlijn. Philogirl verzorgde o.a. de PR voor de Cito- & eindtoetscampagne.

Stoom leerlingen klaar voor de 21e eeuw

Rotterdam, 15 oktober 2015 – Net als over de hele wereld, vormt ook in Nederland de jeugdwerkloosheid een grote uitdaging. Daarnaast is het zo dat door de technologisering en robotisering van onze samenleving heel veel van de huidige banen er in de toekomst simpelweg niet meer zijn. De huidige generatie leerlingen heeft hierdoor geen garantie dat het beroep waarvoor ze nu leert, straks ook kan uitoefenen. In deze dynamische wereld wordt het daarom steeds belangrijker dat kinderen geïnspireerd worden tot ondernemendheid en creativiteit. Hierdoor zijn zij in staat om als het ware hun eigen banen te creëren en succesvol deel te nemen aan de 21e eeuw. De Amerikaanse hoogleraar en onderwijsontwikkelaar Yong Zhao pleitte op woensdag 14 oktober jl. in Onderwijsstad Dordrecht voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden bij de huidige generatie leerlingen: YongZhao Dynamic Activities“

In de nieuwe mondiale economie waarin de wereld klein is en iedereen met elkaar connected, verandert er veel. Om te slagen in de 21e eeuw moeten kinderen geïnspireerd worden tot ondernemendheid en vindingrijk, flexibel, creatief en mondiaal denkend zijn. Uitdagend en geïndividualiseerd onderwijs op maat van het unieke kind zorgt hiervoor. Ieder kind wordt geboren met bepaalde sterke en minder sterke punten, heeft een ander soort intelligentie en wordt door andere dingen gemotiveerd. Houd hiermee rekening in je onderwijs en stem het onderwijs zoveel mogelijk af op het individuele kind. Motiveer het kind om de eigen sterke punten te ontdekken en te ontwikkelen. Met deze 21e eeuwse vaardigheden kan het kind succesvol onderdeel zijn van de 21e eeuw en van waarde zijn voor de samenleving. Ieder talent is waardevol en ieder kind is groots in zijn eigen uniekheid.”

80 leraren, directeuren en bestuurders werkzaam in het onderwijs waren aanwezig bij de inspiratiesessie in Dordrecht. De sessie werd georganiseerd door Dynamic Activities, de educatieve kennispartner voor (basis)scholen en andere onderwijsinstellingen uit Rotterdam en de regio Rijnmond, in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum Wetenschap en Technologie en de gemeente Dordrecht, Onderwijsstad 2015 – 2016. “

The teacher of the future is a curator of learning opportunities” Yong Zhao

Citotoets? Telefoon uit, goed slapen en eten

Rotterdam, 10 april 2015 – Nog twee weken te gaan en dan is het weer reuze spannend voor 150.000 scholieren uit groep 8 in Nederland: vanaf 21 april begint de Citotoets weer. Alhoewel de eindtoets geen examen is, zijn heel veel kinderen vaak heel zenuwachtig voorafgaande aan de toets. Dynamic Activities geeft de kinderen daarom graag een aantal tips om ervoor te zorgen dat zij goed uitgerust en vol zelfvertrouwen de eindtoets van de basisschool maken. Zoals: zet 90 minuten voor bedtijd je telefoon, computer of TV uit, ontbijt goed en je eerste ingeving is bijna altijd de juiste. Uiteraard kunnen deze praktische tips ook voor andere toetsen tijdens het schooljaar worden gebruikt. De lancering van de poster en lesbrief met tips vond plaats op vrijdag 10 april op basisschool de Notenkraker te Rotterdam-Hoogvliet.

150.000 kinderen maken Citotoets

Ieder jaar maken 150.000 leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs de Cito Eindtoets Basisonderwijs, afgekort de Citotoets. Voorheen vormde de uitkomst van de toets samen met het advies van de basisschool, de wens van de leerling en de ouders een basis voor de keuze voor het voortgezet onderwijs. Vanaf 2015 is het toetsmoment echter verschoven van de maand februari naar de maand april en wordt de toets eindtoets genoemd. Naast het bepalen van het kennisniveau van de leerling kan de einduitslag ook meegenomen worden in het advies voor de middelbare school. 2015 is ook het eerste jaar dat de eindtoets voor alle scholen verplicht is.

Tips

  • Schakel 90 minuten voor bedtijd de TV, (spel)computer, en telefoon uit.
  • Leg, voordat je naar bed gaat, alvast je kleding klaar en pak je rugzak in.
  • Ga op tijd naar bed.
  • Ontbijt goed, want met een gevulde maag kan je je beter concentreren.
  • Ga op tijd naar school.
  • Lees de vraag eerst helemaal goed door.
  • Blijf niet hangen bij een opgave. Maak eerst de opgaven die je weet en ga daarna terug naar de opgaven die je nog niet hebt gemaakt.
  • Heb vertrouwen in jezelf, blijf rustig ademen: je kunt het!

Om de tips onder de aandacht te brengen zijn een poster en een lesbrief ontwikkeld: www.dynamicactivities.nl/cito-toets-tips