Skip to main content

Vuurwerkmanifest 2023 – 2024

10 januari 2024

Oogartsen in Nederland pleiten al jaren voor een algeheel consumentenvuurwerkverbod. Daarom hebben we eind 2014 op verzoek van initiatiefnemers Tjeerd de Faber (oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam) en Jan Keunen (oogarts Radboudumc) het Vuurwerkmanifest opgezet. Deze actie heeft als doel het publiek bewust te maken van de gevaren van vuurwerk en roept bovendien de overheid op om maatregelen te nemen.

Oogartsen zien een verbod op consumentenvuurwerk liever gisteren dan vandaag ingaan. Zij worden iedere jaarwisseling weer geconfronteerd met de gevolgen van het geknal. “Het resultaat van vuurwerk vind ik elke jaarwisseling op mijn operatietafel. Ik kan u zeggen, dat zijn horrornachten,” omschrijft Tjeerd de Faber het. De slachtoffers zijn niet alleen maar afstekers; ook omstanders krijgen regelmatig onbedoeld vuurwerk in hun gezicht, met alle gevolgen van dien.

Maar vuurwerk geeft nog veel meer ellende: geamputeerde vingers, benauwde luchtwegpatiënten, bange dieren, schade aan bushokjes en andere publieke ruimten, en dan hebben we het nog niet eens over alle stukjes plastic die in de natuur terechtkomen. De balans tussen plezier en overlast is inmiddels volledig zoek.

Het Vuurwerkmanifest krijgt steeds meer navolging. Honderden instanties steunen het initiatief en meer dan 750.000 mensen hebben inmiddels de online petitie ondertekend. 

Tot het moment dat er daadwerkelijk een algeheel consumentenvuurwerkverbod is doorgevoerd, blijft het Vuurwerkmanifest online staan. Teken de petitie op www.vuurwerkmanifest.nl

Onze rol

  • Verzorgen PR
  • Redigeren artikelen
  • Organiseren coalitiebijeenkomsten

Contact

Meer weten over het Vuurwerkmanifest of onze (vrijwilliger) rol in dit project? Neem contact op met Maaike van Zuilen.