• Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
    Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

    Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

    Elk jaar raken mensen blind door het afsteken van vuurwerk. Dit was voor het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) meer dan voldoende reden om in december 2009 te starten met een campagne voor een verbod op vuurwerk afgestoken door particulieren en te pleiten voor openbaar vuurwerk dat afgestoken wordt door professionals. Inmiddels is het al weer 2017, is het Vuurwerkmanifest gelanceerd en heeft Achmea zich daarbij aangesloten. What’s next? Een verbod op consumentenvuurwerk?